Termografi og Tetthetskontroll

Termografi og Tetthetskontroll

Alle bygninger har krav til tetthet. Vi har måleutstyr til å foreta lekkasjetest av ditt bygg/leilighet

 

Termografering

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke unødvendig varmetap, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Termografering er enda et relativt nytt fagfelt i Norge. Takstmenn, utbyggere og andre har tatt i bruk byggtermografering som et verktøy i sitt yrke. På elektrosiden har termografering vært benyttet som del av internkontrollen av elektriske anlegg.

Tetthetskontroll

Med vårt utstyr: Minneapolis Blower Door med medfølgende system tar vi tetthetsprøver av bygninger, eksempelsvis eneboliger,rekkehus, leiligheter, næringsbygg, isolater osv

Med denne vil kunden få dokumentert byggets lakksjefaktor iht NS 13829/NS-EN ISO 9972:2015 og Teknisk Forskrift

Back to top