Takst og verdi

Vi utfører verdi- og lånetakst og tar også verdivurderinger på fast eiendom. Våre takstingeniører er sertifiserte i bransjeforbundet Norsk Takst


Verdi- og lånetakst er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. I en verdi- og lånetakst synliggjør vi dine verdier, både teknisk verdi og salgsverdi.
Verdivurdering benyttes blant annet til finansiering eller refinansiering av lån med pant i fast eiendom.
Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet.

Takstingeniørene våre har tilgang til database der alle omsatte eiendommer i Norge er registrert.

-Tilstandsanalyse og boligsalgsrapport
Ved eierskifte, enten ved salg eller ved kjøp, anbefales det en grundig faglig gjennomgang av boligen.
Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Boligsalgsrapporten øker tryggheten for alle impliserte parter i eiendomsskiftet.
Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. 

-Skadetakst

Ved en forsikringsskade foretar takstingeniøren skaderegistreringer og aktuelle målinger. Med utgangspunkt i dette utarbeides rapport med beskrivelse det beregnes reparasjonskostnader.
Skadetyper:  

  • Fukt- og vannskader
  • Innbrudd og hærverk
  • Brann- og sotskader
  • Naturskader


-Naturskader
Enkelte strøk av landet vårt er særlig utsatt for naturulykker. I kyststrøkene er det storm- og ras skadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade. 

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

-Skjønn

Skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.
Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

 

I tillegg tar vi: 

  • Verditaksering av næringseiendommer og næringstomter
  • Verditaksering av landbrukseiendommer
  • Bygg/prosjektvurdering for banker og utførende
  • Bygg og prosjektoppfølging av tiltak under oppføring for banker
  • Eiendomskattetaksering
  • Reklamasjonstakst
Back to top