Prosjekt-og byggeledelse

-Prosjektledelse

Vi leverer prosjektledertjenester der vi bistår deg i byggeprosjektet fra skissestadiet til sluttprodukt med ferdig bygg. Vi skreddersyr løsninger etter dine behov.
Dette innebærer:

 • God styring av kvalitet, økonomi og framdrift 
 • Kommunikasjonsevne 
 • Lederevne 
 • Tverrfaglig bredde 
 • Forkantjobbing 
 • Analytisk evne 
 • Bygge teamet 
 • Lov om offentlig anskaffelse/Norsk Standard 
 • Skape samhandling 
 • HMS i henhold til byggherreforskriften
 • Vi gjennomfører også anbudsfase samt kontraheringsfasen i slike prosjekter

 

-Byggeledelse

Vi har lang og allsidig erfaring på byggeledelse og byggekontroll. Her følger vi opp byggeprosessen med at fremdrift og kostnader holdes på planlagt nivå. En byggeleder skal påse at den utførende håndverker utfører et tilfredsstillende arbeide som blir ferdigstilt til avtalt tid og etter de forutsetninger som framgår av inngåtte kontrakter og prosjektmaterialer.

Dette innebærer:

 • God styring av kvalitet, økonomi og framdrift
 • HMS-koordinatorrollen på vegne av byggherren (KG-rollen)
 • Erfaring fra entreprenørsiden gir bedre klima for kommunikasjon mellom partene
 • Praktisk sans


Innenfor prosjekt og byggeledelse har vi erfaring fra:

 • Kontorbygg
 • Institusjonsbygg
 • Kjøpesentra
 • Undervisningsbygg
 • Sportshaller og arenaer
 • Bygg for næringsmiddelproduksjon
 • Boligbygg
 • Restaurant og overnattingssteder.
Back to top